ТРГНУВАЊЕ ОД ДЕНОВИВРЕМЕ
ГостиварСреда, Петок (сезонски) и Недела19:15
ПРЕВОЗНИК ДОМИНО ЛАЈНADL OWADL RTCHD OWCHD RT
ZAGREB50 €90 €  
RIJEKA60 €110 €  
PULA60 €110 €  
ROVINJ60 €110 €  
POREC60 €110 €